b_300_300_16777215_00_images_oghyanoos2.jpg


اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا به همت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و مرکز منطقه ای آموزشی پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا تحت پوشش یونسکو با حضور دانشمندان، صاحب نظران و محققان کشورهای عضو "مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا"، 8 و 9 آبان 96 برگزار می شود.
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و مرکز منطقه ای آموزشی پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا تحت پوشش یونسکو در نظر دارند اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا را با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران در تاریخ هشتم و نهم آبان ماه سال جاری در تهران برگزار نمایند.

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و این همایش با اعلام این خبر گفت: در همایش مذکور که با حضور دانشمندان، صاحب نظران و محققان کشورهای عضو «مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا» ازجمله: عراق، عمان، پاکستان، هند، ترکیه و چندین کشور غربی برگزار می شود، مباحثی چون هواشناسی دریایی، تغییر اقلیم، اقیانوس شناسی فیزیکی، اقیانوس شناسی زیستی، بیوژئوشیمی اقیانوسی، شیلات و آبزیان، زمین شناسی دریایی، آلودگی دریا، حقوق و سیاست دریا، مخاطرات دریایی و فناوری و مهندسی دریا مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر مهمترین اهداف برگزاری این همایش را به شرح زیر عنوان کرد:

تبادل نظر و انتقال تجربیات و دستاوردهای جدید در حوزه های مختلف دریایی و ارتقای سطح علمی ‏اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق آشنایی آنها با آخرین دستاوردهای علمی و ‏جدیدترین متدهای پژوهشی در جهان.‏
برقراری ارتباط بین نیازهای صنایع مختلف دریایی با یافته های محققان و پژوهشگران حوزه های ‏مختلف دریایی.‏
ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحقیقات دریایی در منطقه با فراهم سازی بسترمناسب ‏برای انتقال دانش وتجربیات كشورهای مختلف.‏
ارتقای فعالیت های منطقه ای و بین المللی مرکز منطقه ای آموزشی –پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا در حوزه های مختلف علوم دریایی و ساحلی جهت حفاظت و مدیریت پایدار دریاها و سواحل
كمك به تعیین راهبرد و مسیر تحقیقات اساسی مورد نیاز كشور در زمینه علوم دریایی از طریق ‏گسترش و توسعه فضای تعامل بین ارگان های مختلف اجرایی و راهبردی دریایی.‏

طرح ایجاد «مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا» با هدف ارتقای علوم و پژوهش های اقیانوس شناسی در کشور و ‏منطقه توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در سال 2010 میلادی به کمیسیون ملی یونسکو ایران ‏ارایه گردید و پس از پی گیری های کمیسیون ملی یونسکو، این طرح به کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو ‏‎(IOC)‎‏ ‏ارایه شد. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس این مرکز با تلاش ها‎ ‎و همکاری ارزشمند نمایندگی دایم جمهوری ‏اسلامی ایران در یونسکو در بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی که در تیرماه 1392 در ‏مقر یونسکو در پاریس مطرح و با حمایت قاطع کشورهای عضو به تصویب رسید. سپس تاسیس این مرکز در صد و ‏نود و دومین نشست شورای اجرایی یونسکو در مهر ماه 1392 در پاریس مطرح و توسط شورای اجرایی ‏یونسکو تصویب شد. در اجلاس عمومی یونسکو در آبان 1392 نیز ایجاد این مرکز منطقه ای با اکثریت آرا تصویب ‏گردید. /

وی ادامه داد: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس این مرکز با تلاش ها‎ ‎و همکاری ارزشمند نمایندگی دائم جمهوری ‏اسلامی ایران در یونسکو در بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی که در تیرماه ۱۳۹۲ در ‏مقر یونسکو در پاریس مطرح و با حمایت قاطع کشورهای عضو به تصویب رسید.

به گفته وی،سپس تاسیس این مرکز در صد و ‏نود و دومین نشست شورای اجرایی یونسکو  در مهر ماه ۱۳۹۲ در پاریس مطرح و توسط شورای اجرایی ‏یونسکو تصویب شد. در اجلاس عمومی یونسکو  در آبان ۱۳۹۲ نیز ایجاد این مرکز منطقه ای با اکثریت آرا تصویب ‏شد.