b_300_300_16777215_00_images_amiry8.jpg
همچنین تفاهم نامه برنامه فرهنگی و هنری شهردار مدرسه با رویکرد آموزش های شهروندی و شهری در مدارس پیشوا به امضای امیری شهردار و جهانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان رسید.
نشست صمیمی امیری شهردار و جهانی رئیس آموزش و پرورش و جمعی از دانش آموزان شهرستان پیشوا روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ برگزار شد و در جریان آن شهرداران مدارس انتخاب و احکام آنها اعطا شد. همچنین تفاهم نامه برنامه فرهنگی و هنری شهردار مدرسه با رویکرد آموزش های شهروندی و شهری در مدارس پیشوا به امضای امیری شهردار و جهانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان رسید.

شهرداری,شهرداری شهر,پرتال شهرداری,سايت شهرداری,اخبار شهرداری,خبر شهرداری,شهردار,شهردار شهر,تلفن شهرداری,آدرس شهرداری,ماليات شهرداری,شورای شهر,شورای شهرستان,شورای اسلامی شهر,یارانه,بلیت,سفر,فرمانداری,بخشداری,دهیاری,استانداری,ارز,دلار