b_300_300_16777215_00_images_karkhaneh.jpg

معاون فرماندار ورامین گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای جعفر آباد اخوان و قوئینک زهری از توابع بخش مرکز شهرستان ورامین شناسایی و با تشکیل پرونده تخلف، زمینه تخریب و قلع و قمع این تغییر کاربری فراهم شد.


رضا کارخانه اظهار داشت :با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی ، بخشداری مرکزی، فرمانداری و نیروی انتظامی با حکم سیار دستگاه قضایی این دو ساخت و ساز غیر مجاز تخریب و در مجموع ۲ هزار متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی به حالت اولیه باز گشت.


وی تأکید کرد: در طول ایام نوروز گشت های مشترک فرمانداری ،بخشداری های و جهاد کشاورزی هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی را رصد کرده و در صورت مشاهده، با حکم قضایی نسبت به تخریب آن اقدام می کنند.

فرمانداری ورامین,فرماندار ورامین,فرمانداری شهرستان,فرماندار شهرستان,یارانه,بلیت,سفر,فرمانداری,بخشداری,دهیاری,استانداری,ارز,دلار