Get Adobe Flash player

یادداشتی از علی جعفری/سنجش عیار وعده های اقتصادی نامزدها با شعار سال

 

 

 علی جعفری نوشت: تبلیغات انتخاباتی که به اوج خود می رسد، شعارهای نامزدها و طرفداران نیز تنوع و ابعاد وسیعتری بخود می گیرد و انتخاب کنندگان را دچار سردرگمی و بی اعتمادی به تبلیغات و دلزده می کند.

در این میانه؛ عده قلیلی از مردم با نگاه برنامه محور به آنچه از نامزدها صادر می شود، رنگ و لعاب شعارها و عوامگرایی احساسی، آنها را سرگرم نمی کند. اما از آنجا که معمولاً عرصه انتخاب کننده گی و انتخاب شونده‌گی در کشور ما همواره با جوزده گی و احساس، غبارآلوده است و کاندیداها از برنامه اعلام شده و مدون برخوردار نیستند، این قاعده کلی که در کشورهای پیشرفته ملاک تعیین اصلح است، چندان خریدار ندارد.

به نظر می رسد؛ اگر نخواهیم خیلی سختگیر باشیم، قواعد و ضوابطی وجود دارد که بر اساس آنها می توان وعده های واقعی را از وعده های سرخرمن تمییز داد.

یکی از میثاق ها و چارچوب هایی که می توان بر اساس آن به ارزیابی بهتر و انتخاب مناسب تر از میان برنامه ها دست یازید، شعار سال و توقعات رهبری در تبیین آن است.

قطعاً معیارها و دغدغه هایی که بر اساس آن، شعار هر سال از سوی رهبر انقلاب تعیین می شود، خط مشی کلی کشور را در یک سال و برآیند آن را در طول چند سال، شکل می دهد و بمثابه نقشه راه، کلید حل مشکلات کشور خواهد بود.

امروز مشکلات اقتصادی ناشی از رکود و بیکاری، کمر قشر ضعیف و متوسط جامعه را خم کرده و چنانکه جلوی شیب تند معضل بیکاری و اشتغال گرفته نشود، به سایر سطوح جامعه تسری یافته و ابعاد پیچیده تری پیدا می کند.

وضع موجود معلول علت های مختلفی است، اما در این بین، فقدان «مدیریت کارآمد، جهادی، درون زا و برون نگر»، از تأثیر و اهمیت بیشتری برخوردار است. وگرنه ایران سرشار از منابع و نیروی انسانی پرتوان، نخبه و تحصیل کرده است و نباید در این رکود گرفتار شود.

بر اساس ملاحظات یاد شده؛ در ایام باقی مانده تا برگزاری انتخابات، لازم است مردم آگاه و بصیر، اصل برنامه ها و اهداف اقتصادی مطرح شده از سوی کاندیداها را مورد بررسی قرار داده و اسیر حاشیه ها و پوشش های سیاسی و جناحی بر بی برنامه گی اقتصادی نشوند.

اگر اینگونه عمل نکردیم، چهار سال آینده نباید جز خودمان را سرزنش کنیم، چراکه دوره دوازدهم نیز به سرعت سپری می شود و ما اندر خم یک کوچه مانده ایم.

@علی جعفری/فعال رسانه در شهرستان پیشوا