Get Adobe Flash player

عضو شورای اسلامی شهر شهریارعنوان کرد:بودجه ۵ میلیارد تومانی برای زیبا سازی شهریار تصویب شد

 

 

 


 بهزاد درخشان با اشاره به نقش حائز اهمیت سیمای شهری در جلب رضایتمندی روحی و روانی مردم از شهرها اظهار داشت:امروزه یکی از مولفه های برجسته در حوزه مدیریت شهری، به زیبا سازی شهرها معطوف می شود.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:سیمای مخدوش و ناهنجار شهرها، علاوه بر ایجاد تشویش روحی و روانی و دلزدگی از چنین محیط هایی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم نظم و انتظام بصری را به چالش می کشد.

وی افزود:بر اساس بررسی ها و ارزیابی های انجام شده، برخی از مناطق شهریار، اندیشه و محدوده امیریه نیازمند ساماندهی بصری هر چه مطلوب تری در عرصه شهری است.

درخشان گفت:با عنایت به نیازسنجی ها و برآوردهایی که انجام شده، پنج میلیارد تومان برای اجرای طرح های زیبا سازی شهری در نظر گرفته شده که به تدریج با تزریق و تخصیص آن تلاش می شود ساماندهی مناسب تری دراین عرصه حاصل گردد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:رعایت استانداردهای لازم در تبلیغات محیطی، رنگ آمیزی شهر، جا نمایی، ابعاد و کیفیت تابلوهایی که در نقاط متعدد شهر مستقر می شوند، از نمونه مولفه های حائز اهمیتی است که سیمای کلی شهر را شکل می دهد.

وی در خاتمه یادآور شد:امیدواریم در سال جاری با اقدامات موثری که در حوزه شهری اجرایی و عملیاتی می شود، شاهد شهری زیباتر و سیمایی مطلوب تری در حوزه بصری باشیم که یقینا تحقق اهداف مورد نظر در این عرصه، پویایی و نشاط و طراوت شهری  مضاعفی را در پی خواهد داشت.