Get Adobe Flash player

دکترحکمت امیری:پیشرفت همه جانبه شهر پیشوا با برنامه ریزی علمی وکلان نگری محقق می شود

 

 

 شهردار پیشوا گفت: پیشرفت همه جانبه پیشوا با برنامه ریزی علمی وکلان نگری محقق می شود.


دکترحکمت امیری با اشاره به اهمیت چشم انداز و ضرورت چشم اندازسازی در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها و محلات پیشوا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چشم انداز سازی باید به گونه ای باشد که آن را به مثابه قلب فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری و راهبردی ماندگار به حساب آورد.

امیری افزود: چشم انداز کمک می کند که جایگاه آینده شهر خود را بهتر بشناسیم و از مزایا و فرصت هایی که در اختیارمان قرار می گیرند بهره مند شویم، بنابراین تغییرات شهر را جهت دار می کند و توان انگیزش مدیریت بخش های مختلف شهر را خواهد داشت و لذا پیشرفت همه جانبه پیشوا با برنامه ریزی علمی وکلان نگری محقق می شود.

وی مهمترین خاصیت چشم انداز را بسیج کردن نیروهای هر مجموعه به سمت هدف مشخص بر شمرد و در خصوص ویژگی های چشم انداز اظهار داشت: برنامه ای چشم انداز مطلوب و مقصود شهر است که مقصد روشن و مشخصی را به مردم و بخش های مختلف شهر نشان دهد، تصویری از آینده مطلوب شهر ارائه نماید، یکپارچه و جامع باشد. و متحرک و برانگیزاننده نیروها باشد.

امیری در مورد چشم انداز مشترک گفت: آینده ای که یک گروه برای خود متصور است و آن را به صورت جمعی تعقیب می نماید چشم انداز مشترک است و بی شک در هر شهر یک هدف مشترک خواهد بود که توسط تمامی شهروندان درک و حمایت می شود.

شهردار پیشوا در ادامه به زمان محقق شدن چشم انداز مشترک پرداخت و افزود: زمانی که تمامی مردم شهر تصویر مشابهی از آینده شهر در ذهنشان ترسیم شده باشد و همه برای تحقق آن متعهدانه با یکدیگر همکاری کنند، چشم انداز مشترک به حقیقت می رسید که به مثابه یک رشته تسبیح همه مردم در یک شهر را به یکدیگر پیوند داده و به آینده ای دلخواه هدایت کند.

امیری در خصوص تدوین فرآیند چشم اندازسازی پیشوا گفت: تدوین چشم انداز آینده ای هدفمند برای شهر و محلات است که مستلزم انجام مجموعه ای از فعالیت ها در قالب فرآیندی به نام فرآیند چشم اندازسازی است.