Get Adobe Flash player

بورس در هفته‌ای که گذشت:نوسان بازار سرمایه در اواخر فروردین ماه

 

 شاخص کل بورس در اولین روز از بازار سرمایه، با ۲۵۰ واحد افزایش به ۷۸ هزار و ۳۸۳ واحد رسیده است.
 
بازار سرمایه در اولین روز کاری خود با ۲۵۰ واحد افزایش به ۷۸ هزار و ۳۸۳ واحد رسیده است این درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزنی با ۱۸۰ واحد افزایش به عدد ۱۷ هزار و ۱۱۱ واحد رسید و ارزش روز بازار به ۳۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.


نمادهای پربیننده شامل وبملت، خساپا، شیلی، خودرو و خزامیا بودند.


در فرابورس شاخص کل با ۱۲ واحد رشد به عدد ۹۰۹ واحد و ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.


*** در دومین روز از بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۸۸ واحد رشد به عدد ۷۸ هزار و ۴۷۱ واحد رسیده است این درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۲۰ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۹۰ واحد رسیده است که ارزش روز بازار بیش از ۳۲۷ هزار میلیارد تومان شده است.
 
نمادهای شپنا، فارس، شبندر، شتران، آپ، خپارس در رشد شاخص و نماد اخابر در کاهش شاخص موثر بودند.

 

معامله گران فرابورسی بیش از ۸۱۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳۰۸ میلیارد تومان و در ۶۸ هزار نوبت معامله داد و ستد شده است.


*** در سومین روز از بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۲۲۴ واحد کاهش به عدد ۷۸ هزار و ۲۴۷ واحد رسیده است این درحالی است که شاخص کل با معیار وزنی با ۸۸ واحد کاهش به عدد ۱۷ هزار و ۲ واحد رسیده است که ارزش روز بازار به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.


 نمادهای پربیننده معامله‌گران شامل خساپا، شپلی، خپارس، خودرو، وبملت، فاراک، خزامیا بودند.


 معامله‌گران فرابورسی بیش از ۷۴۷ میلیون برگه بهادار در قالب ۵۴ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.


*** در چهارمین روز از بازار سرمایه، شاخص بورس و اوراق بهادار با رشد ۳۳. ۹۲ واحدی به عدد ۷۸ هزار و ۲۳۹ واحد رسیده است این درحالی است که ارزش کل معاملات بورس تهران از ۳ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱ میلیارد سهم طی ۷۱ هزار نوبت معاملاتی است.


نمادهای پربیننده رمپنا، فملی، فخوز، ومعادن، آپ با روند صعودی و نماد پارسان، اخابر با روند نزولی بودند.


شاخص کل فرابورس با ۱۰. ۳ واحد رشد به پله ۹۰۵ هزار و ۱۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۵۴۲ میلیون سهم طی ۴۹ هزار نوبت معاملاتی شده است.


*** در پنجمین روز از بازار سرمایه، شاخص کل با افزایش ۳۱۱ واحدی به عدد ۷۸ هزار و ۶۵۱ واحد رسید این درحالی است که شاخص کل هم وزن با رشد ۸۸ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۹۱ واحد رسیده است.


 ارزش معاملات بورس به بیش از ۲۸۶ میلیارد تومان بالغ که ناشی از دست به دست یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۷۹ هزار و ۱۵۸ نوبت داد و ستد شد.


 بازار سهام؛ بازاری پرانگیزه و به نسبت پرحجم بود که در کنار خودنمایی سهم‌های غیرشفاف در بازار بازار توافقی شاهد تقویت نماگرهای بورس به پشتوانه هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری پتروشیمی و البته گروه خودرویی‌ها بوده است.