Get Adobe Flash player

علیرضا قربانی در حکمی به سمت شهردار صالحیه منصوب شد

 

 محمدحسین مقیمی،استاندار تهران در حکمی "علیرضا قربانی" را به سمت شهردار صالحیه منصوب کرد.
 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،متن حکم وی به این شرح است؛

 جناب آقای "علیرضا قربانی"

 سلام علیکم

 بنا به صورتجلسه شماره دو مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ شورای اسلامی شهر صالحیه و در اجرای تبصره (۳) ذیل بند (۱ )ماده (۸۰ )قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی، به موجب این حکم به سمت شهردار صالحیه منصوب می شوید.

 امید آن دارم که با جدیت ، اهتمام و بهره گیری از نیروهای خدوم و متخصص، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان واستان وتعامل سازنده با کلیه نهادها، سازمان ها و شورای اسلامی شهر و با اتخاذ تدابیر اجرایی و موثر، در جهت ارتقاء هرچه بیشتر خدمات رسانی به شهروندان، هم راستا بابرنامه های دولت تدبیر و امید درحیطه وظایف قانونی شهرداران موفق و موید باشید.

 محمدحسین مقیمی
 استاندار تهران