مدیر آموزش و پرورش شهریار خبر داد:اعزام چهارمین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی شهریار

 

 

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار گفت: چهارمین کاروان راهیان نور دانش‌آموزان شهرستان شهریار با بدرقه مسؤولان به نواحی عملیاتی غرب کشور اعزام شد.


علی ذبیحی اظهار کرد: چهارمین کاروان راهیان نور دانش آموزان شهرستان شهریار با بدرقه مسؤولان شهرستان به نواحی عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار متذکر شد: در این مرحله 150 دانش آموز پسر در قالب چهار اتوبوس به همراه 10 مربی از نواحی عملیاتی غرب کشور بازدید خواهند کرد.